Profil poslance Evropského parlamentu Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc.


Ing. Jaromír Kohlíček (*1953)

Ženatý, čtyři děti, bydlí v Teplicích

Vystudoval Vysokou školu chemicko- technologickou v Praze, katedru silikátů, obor sklo, na této škole absolvoval rovněž externí vědeckou aspiranturu.

Pracoval jako výzkumný pracovník ve Sklo-Union Teplice, poté vystřídal v tomto podniku řadu funkcí, od technika přes ředitele závodu po technického náměstka ředitele podniku a vedoucího obchodně-technických služeb. Je spoluautorem dvou vynálezů, které byly patentovány. V letech 1996-1998 působil jako vedoucí odbytu, a poté jako ředitel hutního podniku na Kladně.

V roce 1998 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za KSČM, kde působil do června 2004 již ve druhém funkčním období. Byl členem zahraničního výboru, místopředsedou výboru pro evropskou integraci a dalších sněmovních orgánů, včetně meziparlamentní komise PČR-Evropský parlament.

Angažuje se na komunální úrovni (zastupitel v Teplicích), v posledních letech rovněž v pomoci handicapovaným spoluobčanům (zejména zaměstnáváním) a v bojích za zachování lužicko-srbského národa (mj. ve Spolku přátel Lužice).

Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, částečně rusky a italsky.

Záliby: děti a vnoučata, zahrádka, turistika.

V Evropském parlamentu pracoval ve volebním období 2004-2009 v následujících výborech:

  • Výbor pro dopravu a cestovní ruch (člen),
  • Výbor pro zahraniční věci (zastupující člen),
  • Výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007-2013 (zastupující člen);
  • Byl místopředsedou delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC) a zastupujícím členem delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.

Ve volebním období 2009-2014 pracuje v následujících výborech:

  • Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • Výbor pro zahraniční záležitosti
  • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
  • Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

V Evropském parlamentu je členem Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL).

Odborně se věnuje zejména dopravě, sociálním otázkám a životnímu prostředí.